AYM Can Dündar ve Erdem Gül için karar verdi


AYM Can Dündar ve Erdem Gül için karar verdi


Can Dündar ve Erdem Gül'ün canı can, diğerlerinin patlıcan mı?

Anayasa Mahkemesi, MİT tırlarına ilişkin haberleri nedeniyle 'casusluk iddiasıyla' tutuklanan Can Dündar ile Erdem Gül hakkında yürütülen soruşturmada 'hak ihlali' olduğunua hükmetti. Bu karar sonrasında beklenen dava dosyası, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hem Can Dündar hem de Erdem Gül için ayrı ayrı tahliye kararı vermesi gerekmekte.

Dündar ve Gül'ün avukatlarının AYM'nin bu kararı sonrasında mahkemeye tahliye başvurusu yapmak üzere adliyede işlmelerini yaptırıyorlar.

Evet Türk halkının Askerden sonra en güvendiği kurum olan Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanının daha önce 'peşini bırakmam, hesabını ve bedelini ödeyecek' dediği iki isme tahliye yolunu açtı. Tabi yolunu açtı diyoruz, mahkemenin nasıl bir kara vereceğini bekleyip kısa zaman içinde göreceğiz.

Unutulmaması ve hatırlanması gereken, resmi rakamlara göre Türk mahkemelerinde çıkan 100 kararın 62'sin hatalı olduğudur. Dündar ve Gül'ün avukatları 6 Aralık 2015 tarihinde AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuşlardı..

AYM'nin internet sitesinde açıklanan 'bireysel başvuru' dosyalarının büyük bir çoğunlunun AYM'ye giriş tarihleri 2013 yılı olduğu ve karar tarihinin de bu sene içinde olduğunu görülüyor. Şu demek oluyor ki, ağzına kadar dolu olan cezaevlerinde yatan her 100 kişiden 62'si potansiyel olarak suçsuz ve yaşam hakkı ihlal ediliyor.

Anayasa Mahkemesi'nde 3 ayda sonuçlanıp karara bağlanan Can Dündar ve Erdem Gül bireysel başvurusu, Türkiye'de yargı hatalarına kurban giden onbinlerce vatandaşın 'bireysel başvurusundan' ne farkı var:

BAKIN ANAYASA'NIN 0NUNCU MADDESİ NE DİYOR.

1-) Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

2-) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

3-) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

4-) Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Bu kanuna göre AYM'de 3 yıldır bekletilen bireysel başvurular 'HERKES' değil midir? yani insan değil midir?

Bu kanuna göre Anayasa Mahkemesi de bu işleyişiyle anayasal suç iş-le-mi-yor-mu?, Dosyaların girişi kesin tarihler altına alınırken, çıkış tarihleri neden önü açık ve muammadır? Karar sizindir.