Kadınlar Bize ALLAH'ın Emanetidir


Kadınlar Bize ALLAH'ın Emanetidir


Öncelikle 8 MART Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum...

Sevginin, saygının, bağlılığın temelini atan kadınlarımız... Zor günlerin, fakirliğin, kaybetmenin, zulmün acısını, şiddetin en ağırını yaşayan kadınlarımız... Aldatılan, sevgisiz bırakılan, çocuklarını en zor şartlar altında büyütmeye, onları, vatana hayırlı bir birey olarak yetiştirebilme çabası altındaki kadınlarımız... Çalışan, ekonomik özgürlüğünü kazanamamış, parasız kalan, eve hapsedilen, dövülen -eskilerin deyimiyle "karnından sıpa, sırtından sopa eksik edilmeyen"-, Yine kadınlarımız, acımasızca katledilen, yakılan, bıçaklanan, vurulan, tecavüze uğrayan kadınlarımız.. Daha biraz önce, öyle ki böyle bir günde, 42 yaşında bir kadın İzmir'imde, bıçaklanarak katledildi. Sebebi her ne olursa olsun dur-sun bu şiddet...

Sevgili dostlar, kadınlar ekonomik ve sosyal yaşamın ayrılamaz bir parçasıdır, ülkemiz ve dünya genelinde her alanda başarılı çalışmalara imzalarını atmışlardır, toplumun yapısını güçlendiren şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru, ve toplumun temel taşı olan Türk kadını ve Türk annesi daima özverinin, sevginin kaynağı olmuştur... Kadınlarımız insanlığın kalbidir.

Şunu unutmayalım ki dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir!

Yapılan araştırmalara baktığımızda yönetici kademesinin en üstünde kadınların görev aldığı bir şirket, diğerlerine oranla daha iyi performans sağlarken, krizlerden daha az etkilenip, kriz yönetimini de başarılı bir şekilde sağlamaktadırlar...

Yazımı tamamlarken lütfen! onlar anne, eş, kardeş, kırmayın, üzmeyin asla, el kaldırmayın, unutmayalım ki "cennet annelerin ayakları altıntadır", bunu bir söz olarak algılamayın, bir görev olarak görün ve annelerinizin ayağının altını ÖPÜN...

Sevgiyle kalın.. Hayatınızdan umut, sevgi ve sağlık eksik olmasın.