Normal gebelik 38 hafta ile 42 hafta arasında sürer. Gebelik 37 haftadan önce sonlanırsa doğan bebeğe prematüre denir. Prematüre bebeğin yaşı 40 haftalık olana kadar postkonsepsiyonel yaş olarak ifade edilir. Örneğin 28 haftalık dendiğinde konsepsiyondan bu yana 28 hafta geçtiği ve gerçek miadına daha 12 hafta olduğu anlaşılır.

Yenidoğan bebeğin doğum tartısı gebelik yaşına göre uyan %10-90 değerleri arasında ise “doğum ağırlığı gebelik yaşına uygun” (Appropriate for Gestational Age, AGA), doğum ağırlığı %90 üstünde olanlar için “doğum ağırlığı gebelik yaşına göre fazla”(Large for Gestational Age, LGA), doğum ağırlığı %10 altında olanlar için ise ""doğum ağırlığı gebelik yaşına göre düşük” (Small for Gestational Age, SGA) terimleri kullanılmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi her düşük doum tartılı bebek prematüre olmayabilir. Zamanında doğduğu halde iyi gelişmemiş ve “zayıf” olabilir.
Prematüre doğan bebekler ne kadar prematüre doğduklarına göre farklılıklar gösterirler. 
Prematüre bebekleri doğdukları gebelik haftasına göre sınıflarsak:

EBEVEYNLERE DÜŞEN GÖREVLER NELERDİR? 

Ebeveynle erken ve yoğun iletişim sağlamak, dokunsal, ritmik, görsel, işitsel uyaranlardan zengin bir çevre sağlamak, uygun yatış biçimi tarif etmek nörolojik gelişimi etkiler. Gelişim basamakları normal gözüken çocukların bile ileride bir kısmında okul başarısının düşük olabileceği akılda tutularak okul öncesi eğitime önem verilmelidir. Ayrıca mutlaka okula başlamadan önce gelişimsel değerlendirme tekrarlanmalıdır. Yapılan araştırmalar prematüre bebeklerin de diğer bebeklerde olduğu gibi aile-bebek ilişkisinden, annenin eğitim düzeyi ve sosyoekonomik durum gibi nedenlerden etkilendiğini göstermektedir. Prematüre olarak doğmak, gerek bebek gerekse ailesi için çok zorlayıcı bir durumdur. Yoğun bakım sürecinde hem bebek hem de ailenin yaşadığı ağır stres daha sonra gelişecek olan aile ve bebek ilişkisini ve dolayısıyla bebeğin gelişimini yoğun olarak etkilemektedir. HÜRRİYET