Meral Akşener’in bugün kurulan yeni partisinin; ismi, logosu, programı ve 200 kişilik kurucular listesi belli oldu. Yeni partinin ismi ‘İYİ’ logosu da ‘güneş’ oldu. İYİ Parti’nin logosunda zeminin gök mavisi olması akıllara ‘Kayı Boyu’nun işaretini getirdi.
Kayı Boyu ve Yeni Parti Logosu Benzerliği

Kuruluş kongresinde açılan pankart ve logolarda da Kayı Boyu’nun işaretinin yeni partinin ismiyle özdeştirilmesi dikkat çekti.

Kayı Boyu ve Yeni Parti Logosu Benzerliği
Kayı Boyu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş süreci, TRT’de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisiyle yeniden gündeme gelmiş, Kayı Boyu işareti cep telefonundan otomobil camlarına kadar yeniden hayatımıza girmişti.

Kayı Boyu ve Yeni Parti Logosu Benzerliği

KAYI BOYU; KAYI BOYU TARİHİ

Kayı boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan, Kaşgarlı Mahmud’un Divân-ı Lügati’t-Türk adlı eserine göre ise yirmi iki Oğuz boyundan ikincisi. Divân-ı Lügati’t-Türk’te belgeleri; Kayi.png olarak tanımlanmaktadır. Oğuzların Bozok kolundan bir boydur. Osmanlı Hanedanı bu boydan gelmiştir. Reşidüddin’nin listesinde sembolleri şahin, yani şahinlerin en büyüğü olan Akdoğan’dır.
Oğuzlar’ın en kudretli boylarındandır. Kayı kelime anlamı olarak güç, kuvvet ve kudret sahibi demektir. Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir yaydan oluşur. Babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han bu boyun ilk atasıdır.

İLGİLİ HABER

Anadolu’ya gelen boylardan biri olmakla beraber önce Ahlat bölgesine yerleşmişlerdir. Anadolu Selçuklu sultanı I. Alâeddin Keykubad bu sırada göçebe hayatını yaşayan Kayıları; Viranşehir, Halep ve Karacadağ yöresine yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey ile Dündar beyler Söğüt ve Domaniç yörelerine yerleşmişlerdir. Söğüt’ü kışlak, Domaniç’i yaylak olarak kullanmışlardır.
Ertuğrul Bey, bu tarihlerde Türkiye Selçukluları Devleti'nin batı sınırında bir ”uçbeyi' idi.Uçbeylerinin görevi sınırları korumaktı.Ertuğrul Bey, çok ileri bir yaşta Söğüt'te vefat etti.
Kayı Boyu, Osmanlının kuruluş dönemlerinde Evrenos Gazi ve Hacı İlbey gibi beyleri ile balkanların fethinde büyük yararlılık göstermiş, Vardar ovası ve Kaza-i Cuma yöresine yerleşmişlerdir. Evrenos Gazi ve Hacı İlbey’in aileleri bugün bile bilinmektedir. Osman Gazi’nin ağabeyi olan Gündüz Alp (Gündüz Bey) soyundan gelen Amuca Kabilesi (Amucalar), halen Yozgat kadışehri örencik köyü , Kırklareli ve Tekirdağ’ın çeşitli köylerinde, Güneydoğu Bulgaristan’da, Balıkesir’in Ertuğrul köyünde ve Eskişehir Mihalıççık ilçesinde varlıklarını sürdürmektedirler.