Grant Thornton konuya ilişkin şu bilgilendirmeleri yaptı:

Bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firması Grant Thornton tarafından 36 ülkeden 5.520 katılımcı ile yapılan araştırmaya göre, global ortalamada her üç şirketten birinin (yüzde 33) üst yönetiminde hiçbir kadın yok

Türkiye’de, yönetimdeki kadın yüzdesi, 2012 yılında yüzde 31 iken, 2016’da yüzde 20’ye geriledi. Türkiye’den katılan şirketlerin yüzde 43’ünde hiçbir kadın yönetici yer almıyor

Türkiye, yüzde 20’lik kadın yönetici oranı ile, 36 ülke arasında 27. sırada

Sanılanın aksine, G7 ülkeleri, kadın yönetici oranları açısından dünyanın birçok bölgesinden daha geri durumda. Global ortalama yüzde 24 iken, G7 ülkeleri yüzde 22’lik ortalama ile global ortalamanın da altında

Kadın Yönetici Türkiye

Japonya, yüzde 73’lük ‘yönetimde kadın olmayan şirket’ oranı ile ligin en kötü skoruna sahip

Kadın şansölye tarafından yönetilen Almanya, yüzde 60’lık ‘yönetimde kadın olmayan şirket’ oranı ile Japonya’nın ardından ikinci en kötü karneye sahip

Rusya, yönetimdeki yüzde 45’lik kadın oranı ile araştırmanın en iddalı ülkesi. Baltık ve Doğu Avrupa bölge ülkeleri, en yüksek kadın yönetici oranları konusunda Rusya’ya en yakın bölgeler

Global ortalamada, kadın yöneticinin en yüksek olduğu sektörler yüzde 35 ile hizmet sektörü, yüzde 31 ile turizm sektörü ve yüzde 30 ile eğitim ve sosyal hizmetler sektörleri

Türk şirketlerdeki kadın yönetici rolleri, yüzde 25 ile finans direktörlüğü/CFO’luk, yüzde 14 ile pazarlama direktörlüğü ve yüzde 14 ile satış direktörlüğü rolleri olarak öne çıkıyor


Bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firması Grant Thornton’ın her yıl 08 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde hazırladığı araştırmanın 2016 tekrarı yayınlandı. 36 ülkeden 5.520 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre global ortalama, 2012’den 2016’ya yüzde 21’den yüzde 24’e 3 puanlık bir artış yaşarken, Türkiye ortalaması yine aynı dönem içinde, yüzde 31’den yüzde 20’ye 11 puanlık bir düşüş yaşıyor.

SON BEŞ YILIN KADIN YÖNETİCİ ORANLARI
Kadın Yöneticiler Türkiye G7 ortalaması Grant Thornton

Bölge ortalamaları olarak ele alındığında, G7 ülkeleri en kötü performansı gösteren bölge olarak öne çıkıyor. G7 ülkeleri özelinde sonuçlara bakıldığında, bu ülkelerdeki kıdemli yönetici rollerinin sadece yüzde 22’si kadınlar tarafından temsil edilirken, G7 şirketlerinin yüzde 39’unda hiçbir kadın yönetici bulunmaması dikkat çekiyor. G7 ülkeleri arasında, en kötü performansı sergileyenler, yüzde 7’lik kadın yönetici oranı ile Japonya ve yüzde 15’lik kadın yönetici oranı ile Almanya. Diğer taraftan, Baltık ve Doğu Avrupa ülkeleri, yüzde 37 ve yüzde 35’lik oranlar ile en yüksek kadın yönetici oranlarına sahip bölgeler olarak öne çıkıyor. Araştırmanın lider ülkesi Rusya’da kadın yönetici oranı yüzde 45 iken, Rusya’nın ardından yüzde 39’arlık oranla Filipinler ve Litvanya, dördüncü sırada ise yüzde 37 ile Estonya geliyor.


Araştırma sonuçlarını değerlendiren Grant Thornton Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Hilal Baltacı, ‘En çarpıcı sonucun gelişmiş ülkelerdeki kadın yönetici oranları ile görece henüz gelişmekte olan Baltık ve Asya Pasifik gibi ülkelerdeki oranlar arasındaki fark olduğunu’ ifade etti. ‘Eğitim ve ekonomik refah düzeyi arttıkça kadın yönetici oranının azaldığına ve tam tersi durumda ise arttığına’ dikkat çeken Baltacı, ‘Çalışan çeşitliliği ve cinsiyetler arası fırsat eşitliği konularına en çok vurgu yapan gelişmiş ülkelerin söylemleri ile pratikteki uygulamaları arasında bir tutarsızlık olduğuna’ dikkat çekti.

‘Rapor sonuçları bize gösteriyor ki, gelişmekte olan veya başka bir ifade ile kişi başı gelirin görece daha düşük olduğu ekonomilerde kadınlar üretime ortak olmayı tercih ediyor veya kendini buna mecbur hissediyorken, ortalama gelir düzeyi arttıkça yönetim kademelerine gelecek kadar uzun soluklu bir kariyer planına gerek görmüyorlar.’

VE TÜRKİYE…

Grant Thornton’un araştırmasının Türkiye sonuçları düşündüren bir düşüşe işaret ediyor. 2012’de yüzde 31 olan oran 2016’da yüzde 20’ye geriliyor. 5 yıl içinde kademeli olarak yaşanan 11 puanlık düşüş dikkate değer bir konu. Araştırmanın 2013, 2014 ve 2015 tekrarlarında Türkiye ortalamaları G7 ülkeleri ortalamaları ile global ortalamalardan birkaç puan daha yüksek iken son düşüşle birlikte 2016’da Türkiye, 36 ülkelik listede 27. sıraya kadar geriliyor. Bu sonuçta,  ‘Son yıllardaki ekonomik daralmanın etkili olmuş olabileceğini’ ifade eden Baltacı, ‘Tam tersi yönde sonuçların elde edilmesi için daha fazla teşvik ve pozitif ayrımcılık uygulamalarının devreye sokulması gerektiğini’ belirtiyor. ‘Türkiye’de kadının çalışma hayatı, annelik deneyimi ile birlikte bir yol ayrımına geliyor. Bu yol ayrımına gelen kadınların işgücünden ayrılmaması için devreye sokulacak ‘çocuklu aile destek programlarının’ belirleyici rol oynayacağına’ dikkat çekiyor. Türk şirketlerdeki kadın yönetici rolleri, yüzde 25 ile finans direktörlüğü/CFO’luk, yüzde 14 ile pazarlama direktörlüğü ve yüzde 14 ile satış direktörlüğü rolleri olarak öne çıkıyor.